НАРОДНИЙ ПРЕЗИДЕНТ УКРАЇНИ

Статут

Громадська організація «Вибір народу України»

Громадська організація «Вибір народу України» (далі – Організація) є добровільною громадською організацією без створення юридичної особи, яка об'єднує громадян України, іноземних громадян та осіб без громадянства, які перебувають в Україні на законних підставах, на основі спільності інтересів для проведення чесних виборів до всіх гілок влади, а саме – виконавчої, законодавчої та судової. Організація є міжнародною і діє на території, де проживають етнічні українці, громадяни України та іноземці, що підтримують реалізацію в Україні принципу державної політики – «Держава для людини». При проведенні виборів Організація має виявляти і підтримувати кандидатів, що відповідають прагненням народу України до реалізації в державі політики, в основі якої принцип – «Держава для людини» а не навпаки. Принцип «Держава для людини» передбачає розвиток внутрішньої культури, яка існувала як спосіб життя у прадавніх культур, що населяли територію сучасної України. Ця культура дійшла до нас через документи орійської спадщини, українського козацького характерництва, які дозволяють людині вийти на рівень своєї справжності. Членами Організації можуть бути громадяни України, іноземні громадяни, особи без громадянства, які досягли 18-ти річного віку, зробили внесок від 100 грн. і активно сприяють поширенню ідеології реалізації в державі політики, в основі якої принцип – «Держава для людини». Вищим керівним органом організації є загальні збори учасників. На загальних зборах обирається Голова, який керує діяльністю організації. Головою організації є її засновник Титаренко Ігор Володимирович. Перевибори Голови Організації відбуваються після закінчення чергових виборів у місячний термін на загальних зборах Організації. Організацію загальних зборів забезпечує організаційний Комітет, що складається з Голови, членів комітету виборів та бажаючих членів організації числом не більше 30 осіб. Загальні збори Організації відбуваються в Києві, або іншому обласному місті за 6 місяців до початку виборів. На Загальних зборах обов’язково присутні Голова Організації, члени комітету виборів, а також всі бажаючі члени організації. Для участі потрібно зареєструвати свою заявку в організаційному комітеті загальних зборів. Прийняття даного статуту відбулось при реєстрації організації її засновником. Зміни та доповнення до статуту можуть бути внесені будь-яким членом організації і після обговорення на загальних зборах прийняті (при голосуванні). До кожних виборів створюється комітет виборів з представників областей України, етнічних українців, що мешкають за кордоном, та іноземних громадян, що підтримують реалізацію в Україні принципу державної політики – «Держава для людини». Членський внесок сплачується на особистий рахунок Голови організації (оскільки організація створена без статусу юридичної особи). Членські внески йдуть на підтримку технічної частини діяльності організації (створення та підтримка сайту, оплата реклами та послуг) та у фонд підтримки кандидата. Кожний член Організації може висувати свого кандидата на виборчу посаду у всіх виборчих компаніях. Висування кандидатів по кожним виборам відбувається відповідно правил, прийнятих на загальних зборах ГО «Вибір Народу України». Існуючі правила записані Головою організації. Активні члени Організації можуть бути висунуті як кандидати на відповідних виборах. Активність фіксується через запрошення на відповідному електронному ресурсі. На виборах президента України ті члени організації, які залучили не менше 1000 осіб до членства в організації, можуть бути висунуті кандидатом на посаду Президента України без внесення 10000 гривень, що записано у «Правилах» вибору кандидата ГО «Вибір Народу України». Для забезпечення технічної реалізації створюється група технічного забезпечення та підтримки. Фінансування діяльності групи відбувається за рахунок внесків учасників і громадян, що підтримують реалізацію в Україні принципу державної політики – «Держава для людини». Групою технічного забезпечення й підтримки разом з Головою та комітетом виборів створюється загальний інтернет ресурс «ГО Вибори Народу України». Через цей ресурс відбувається взаємодія між членами організації, обговорення питань через відповідний форум ресурсу, голосування рішень діяльності Організації. Кінцевою метою Організації є створення прозорої системи виборів до всіх гілок влади і реалізація виборчої політики, що відповідає завданням Українського суспільства, побудови квітучої, розвиненої технічно і соціально держави нового зразка, де діє принцип «Держава для людини», панує довіра, любов, добро. У своїй діяльності Організація керується Конституцією України, законом України «Про громадські об'єднання», іншими актами чинного законодавства України та цим Статутом.

Приймаю статут та підтримую